4 December 2011

Sih (Liefde)

Het eerste verhaal van de gesprekken van oom Gondo.

Liefde is de trilling van het Leven zelf, is het Leven zelf. En men kan pas van deze Liefde spreken, als men haar al kent. (ervaren heeft, bewust is) Om Liefde te kunnen geven (verspreiden) moet men eerst die Liefde hebben. Om die te hebben moet men eerst de bron kennen. En om die bron te kennen moet men eerst zichzelf (de Rochani) ontmoet hebben. "Men moet eerst trouwen met zichtzelf" (= andjumbuhahe djasmani lan rochani). Heeft men dat alles, dan kan men van die bron die Liefde putten, om te verspreiden!

Geschreven op 18 maart 1956


Bron: Aantekeningen van de gesprekken van oom Gondo

Comments

No comments posted yet. Post a comment
Loading comments..

Other recent articles

Work and Stay Permits for Expats in Indonesia

About the long process for obtaining a stay permit in Indonesia

Going to Bali Again

Went to visit Bali two months in a row

Short break from reality

Went for a short holiday to Bali island

Archive