30 October 2008

Remko Weingarten

Een biografie van Remko Weingarten.

Remko Weingarten (42) is gelukkig getrouwd met Ananda Aviati en heeft een leuke zoon van vijf jaar oud. Hij woont nu ongeveer vijf jaar in Indonesië, nadat hij zijn Ananda leerde kennen.

Hij is in 1998 begonnen met TaxiDirekt; een nieuw taxibedrijf dat voor het eerst durfde op te komen tegen de monopolie van Taxi Centrale Amsterdam (TCA). Echter viel het bedrijf regelmatig ten prooi aan geïrriteerde taxichauffeurs gerelateerd aan TCA, waarbij veel werd geïntimideerd en ook sprake was van fysiek geweld. In zijn boek "De Taxi-oorlog", dat hij geschreven heeft in 2002, beschrijft hij hoe dit zijn leven heeft beïnvloed en dat van anderen.

Het NRC handelsblad schreef in begin 1999 het volgende:

"De man die de strijd heeft aangebonden met de Taxi Centrale Amsterdam oogt niet als Rambo. Remko Weingarten (32), algemeen directeur van de nieuwe taxicentrale TaxiDirekt, rookt dunne sigaartjes en is klein en smal van postuur. Hij heeft een zenuwtrekje waardoor hij snelle knikjes maakt met zijn hoofd naar rechts en naar links. Een 'computernerd' noemt hij zichzelf.

Als zoon van een scheikundige zijn exacte vakken en computers altijd een hobby van hem geweest. Op school was hij voorzitter van een computergebruikersvereniging, op zijn achttiende had hij zijn eigen software-bedrijfje. 'Het aantrekkelijke aan computers is de controle. Er gebeurt nooit iets onverwachts.' (...) "

Tegenwoordig is hij de manager van het websolutions bedrijf 'Dot Us Indonesia' en dus mijn baas gedurende mijn stage. Een leuk clubje mensen dat samen in de, nog steeds groeiende, internetmarkt van de republiek bouwen en onderhouden. Zijn jeugdvriend (en mede-eigenaar van TaxiDirekt destijds) Matthijs Bouma woont ondertussen ook al in Indonesië. Samen zijn ze nu goed geïntegreerd in de Nederlandse gemeenschap van Jakarta en omstreken.

- - - - - - - - - -

Remko Weingarten

Remko Weingarten (42) is happily married with Ananda Aviati and has a five year old son. He lives in the Republic of Indonesia for the past five years after he met his Ananda.

In the year of 1998 he has started TaxiDirekt, a new taxi company to be the first competitor of Taxi Centrale Amsterdam (TCA). The company had some serious problems with other taxi drivers related to TCA, involving serious intimidations and physical voilence. In his book "De Taxi-oorlog" (The taxi war) that he wrote in 2002, he writes how this 'war' was involved in his life and those of people around him.

The NRC business paper wrote this article in january 1999:

"The guy that started the battle against Taxi Centrale Amsterdam doesn't look like Rambo. Remko Weingarten (32), general manager of the new taxi company TaxiDirect, smokes thin sigars and is a slim and short person. He has a tic which causes some quick nods to the left and right. He likes to call himself a 'computernerd'.

As the son of a chemistry scientist, mathematical subjects and computers have always been a hobby. He was the president of his schools 'computer users union', he started his own software company when he was eightteen. 'The great thing about computers is the control, things will never turn out different than expected' (...) "

Nowadays he is the manager of websolutions company 'Dot us Indonesia' and so he is my boss during mij internship here. A nice group of people that work together to build and maintain webbased products on the, still growing, internet business of the republic. His childhood friend (and also shareholder of TaxiDirekt back then) Matthijs Bouma is also livin' in Indonesia. Together they are well integrated in teh Dutch community of the Jakartan region.

Comments

No comments posted yet. Post a comment
Loading comments..

Other recent articles

Work and Stay Permits for Expats in Indonesia

About the long process for obtaining a stay permit in Indonesia

Going to Bali Again

Went to visit Bali two months in a row

Short break from reality

Went for a short holiday to Bali island

Archive