23 May 2009

Nation wide councilation

Landelijk Praeses Overleg, ik ga als vice-voorzitter SV Roderick naar een Gala te Rotterdam.

Gisteravond ben ik samen met twee andere leden van ons Bestuur naar een gala gegaan van een andere studentenvereniging te Rotterdam. Het ging hier om SV Pisculentis, een van de vele verenigingen in Nederland die te kampen heeft met een terugnemende aantal nieuwe leden elk jaar. Er is een overkoepeld overleg tussen alle besturen van studentenverenigingen op nationaal gebied; men noemt dit het Landelijk Praeses Overleg. Via dit kanaal waren we ook uitgenodigd om langs te komen. (Wordt vervolgd)

Comments

No comments posted yet. Post a comment
Loading comments..

Other recent articles

Work and Stay Permits for Expats in Indonesia

About the long process for obtaining a stay permit in Indonesia

Going to Bali Again

Went to visit Bali two months in a row

Short break from reality

Went for a short holiday to Bali island

Archive