3 December 2010

Duitnya Mahasiswa

Een korte toelichting op financi?le studentenzaken

Ik las op nieuwssite nu.nl dat de Nederlandse overheid een nieuwe regelgeving voor langstudeerden studenten wilt gaan invoeren. Studenten die langer dan vijf jaar over hun studie doen moet per jaar 3.000 euro extra studiegeld betalen. Schijnbaar wordt die regelgeving per volgende studiejaar ingezet zonder overgangsregeling. Dat betekend dat ik ook onder die categorie ga vallen, omdat ik in totaal 5.5 jaar studeer aan de HAN. Als mijn laatste twee semester netjes aflopen dan ben ik afgestudeerd in januari 2012, vier maanden nadat deze nieuwe regelgeving is ingegaan. Er schijnen al duizenden studenten te hebben gedemonstreerd in Den Haag.

In het afgelopen jaar dat ik in Indonesië ben gaan studeren valt het me op dat het HBO onderwijs in Nederland het zwaar te verduren heeft. Ik las de verhalen over afstudeerders van bijvoorbeeld Hogeschool InHolland, over hoe langstudeerders een makkelijker afstudeertraject aangeboden kregen of een diploma ontvangen terwijl ze eigenlijk onvoldoende competent zijn. Een van mijn eigen docenten aan de HAN heeft hetzelfde bevestigd, meneer De Reijke heeft dat een aantal maanden geleden bij een interview met EenVandaag gedaan.

Euro & Rupiah

Dit heeft o.a. te maken met het financiëringsstelsel dat een onderwijsinstelling van de overheid per jaar ontvangt per afgestudeerde student. Vanuit de directie van hogeschool zou er druk zijn uitgeoefend op docenten om studenten binnen de gestelde afstudeerperiode af te laten studeren. Er zou in een aantal gevallen sprake zijn geweest van emotionele redenen, docenten zouden dan moeite hebben gehad om een student te laten zakken in het laatste traject van hun meerjarige studie.

Desondanks waarschuwingen voor studievertraging heb ik mezelf ook jaren ingezet voor een studentenvereniging (SV Roderick) waarvan ruim een jaar als (vice) voorzitter in het dagelijks bestuur. Daarnaast heb ik in 2009 in de medezeggenschapsraad van mijn faculteit Techniek gewerkt. Vroeger kon je studiepunten verwerven door nevenactiviteiten te doen, zoals mijn twee functies die ik zojuist heb beschreven. Helaas heeft men voordat ik begon met studeren dit afgeschaft.

Tijdens mijn bestuursjaar heb ik studievertraging opgelopen en ik heb daardoor mijn recht op de bestuursbeurs gebruikt. Dit staat gelijk aan een jaar studiefinanciering. Voor studenten die naar het buitenland gaan is er ook een Techniekbeurs beschikbaar op de HAN, daar heb ik ook gebruik van gemaakt. Desondanks ik tweemaal naar het buitenland ben geweest kan ik daarop maar eenmaal aanspraak maken. Het is een eenmalig bedrag dat gelijk staat aan 25% van de studiekosten van een jaar. Helaas was er geen beurs beschikbaar voor Indonesië, althans geen beurs dat ik zou kunnen ontvangen. Techniekstudenten die een jaar lang taal en cultuur in het buitenland gaan studeren krijgen geen beurs omdat ze een bêtastudie hebben.

Dit jaar betaal ik mijn eigen hogeschool in Nederland en de Universitas Indonesia vrijwel geheel uit eigen zak. Daarnaast hebben we de vliegtickets, visum, verblijfskosten en dagelijkse leefkosten die allemaal betaald moeten worden. Volgend jaar, wanneer ik terugga naar Nederland, zal ik weer gaan sparen bij de bank zoals ik dat voor deze tijd ook heb gedaan.

Comments

No comments posted yet. Post a comment
Loading comments..

Other recent articles

Work and Stay Permits for Expats in Indonesia

About the long process for obtaining a stay permit in Indonesia

Going to Bali Again

Went to visit Bali two months in a row

Short break from reality

Went for a short holiday to Bali island

Archive